İnsan Kaynakları

Home / İnsan Kaynakları

İşe Alım Politikamız

Duyar Pompa olarak insan kaynakları politikamızla uyumlu, organizasyon yapımızdaki açık pozisyonlar için gerekli davranışsal ve mesleki bilgi, becerilere sahip, yenilikçi, takım çalışmasına, sürekli kendisini geliştirmeye açık kişileri bünyemize kazandırmayı hedefliyoruz. İşe alım sürecimiz, şirketimize elektronik ortamda ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağırılırlar. İhtiyaç duyulması halinde farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenir. Pozisyona bağlı olarak adaylara kişilik envanteri ve yabancı dil bilgisi sınavları uygulanmaktadır.

Etik Değerlerimiz

Duyar Pompa işe alım politikasında, eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimser. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitim programları gerçekleştirilir. Ücret, kariyer, eğitim, sağlık ve benzeri konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme yapılarak görüş alışverişinde bulunulur ve sürece etkin bir şekilde dahil olmaları sağlanır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ayrımı yapılmaması ve şirket içi fiziksel, ruhsal açıdan kötü muamelelere karşı korunması için iş kanununun ilgili hükümleri uygulanır ve etik değerler göz önünde bulundurulur.

 
Dosya Seç
İşbu formda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu kabul eder, zaman içerisinde oluşabilecek değişiklikleri en geç 10 gün içerisinde tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi taahhüt ederim.
Aksi durumda hakkımda yapılacak yasal işlemleri ve işe alınmış olmam halinde iş akdimin tazminatsız ve bildirimsiz sonlandırılmasını kabul ve beyan ederim.