Genleşme Tankı

Home / Genleşme Tankı

Genleşme Tankı

 

 

     

Genleşme Tankı Nedir?

Su ısındığı zaman genleşir ve genleşen su içinde bulunduğu kapalı ısıtma sistemlerindeki basıncın artmasına neden olur. Zaman içerisinde basınç daha da artar ve çeşitli dalgalanmalar meydana gelir. Eğer sıcaklığın artması ile genleşen su kontrol altına alınmaz ise borularda, kazanda ve ısıtma sisteminde sızıntılara neden olarak sistemin arızalanmasına yol açar. Basıncı ve olası tehlikeleri engellemek için tasarlanan cihaza genleşme tankı denir. Genleşme tankı artan ısı basıncı ve ısıtma sistemi arasındaki “ara bulucu” görevini üstlenmektedir. Isının kontrol altına alınmasını sağlar, sistemdeki basıncı düşürür, dengeler ve sistemin istenilen performansta çalışmasına yardımcı olur. Günümüzde her kazan dairesinde bir genleşme tankı bulunmaktadır. Genleşme tankları, sistemdeki basıncı eşitler. Lastik bir diyafram ile iki bölüme ayrılmış küçük bir tanktır. Sistem şu şekilde işler; sıcak su, ısıtma sistemine girerken sistemdeki basınç artar. Bu basınç arttıkça, genleşme deposunda bulunan diyafram aşağı itilir. Böylece tanktaki hava sıkışır ve fazla suyun girmesi için alan yaratılmış olur. Sistemdeki aşırı basınç azalır ve böylelikle boruların hasar görmesi önlenmiş olur.

Genleşme Tankı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Bir sistem için genleşme tankı belirlenirken dikkate alınması gereken;

• Sıvının sıcaklığı
• Sıvı tipi
• Tankın büyüklüğü gibi bazı etmenler bulunmaktadır.

Hijyenin önemli olduğu veya çok nemli ortamlar için Paslanmaz Genleşme Tankı kullanılabilir. Pompa sisteminin özelliklerine göre farklı ebatlarda genleşme tankları bulunmaktadır. Genleşme Tankının hacmi 25-5000 Litre 10-25 bar aralığında değişmektedir. Tankların küre, silindir, yatay, dikey gibi tipleri de bulunmaktadır. Ortalama olarak, basınçlı kaplar yaklaşık 5-7 yıl dayanır. Genleşme tankı alırken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir;

• Kapasite (Litre)
• Kullanılacak yerin yüksekliği
• Basınç dayanıklığı
• Genleşme tankı ile çalışacak yardımcı ekipmanlar

Membranlı tankın toplam hacim hesabı DIN 1988 bölüm 3’e göre pratik olarak şu şekilde hesaplanabilir;

0.33 = Sabit katsayı
Qmax = Hidrofor sisteminin maksimum debisi
Pa = Hidrofor çalışma üst basıncı
ΔP (a-e) = Hidrofor çalışma diferansiyeli;
çalışma üst basıncı ile alt basıncı arasındaki fark
S = Şalt sayısı; Hidrofor sisteminin bir saatteki devreye girip çıkma sayısı